Áiggihis áigi - Tidløs tid
 

 
Den samiske kunstneren Ingunn Utsi har hatt separatutstilling i Alta kunstforening – fra 27. september til 18. oktober 2008. Skulpturer, relieffer som utgjøres av til sammen fem arbeider, en installasjon på gulv bestående av to arbeider og en rekke tegninger formidler tanker og forestillinger om ”tidløs tid”. Kunstneren ønsker å få oss til å reflektere over tiden, kontemplere over det som er i dag, var i går og vil være i morgen. Verkene hun viser her, er – med to unntak – helt nye. De to arbeidene som har vært vist tidligere, går inn i helheten i denne utstillingen, bærer tanken om en tidløs tid.
 
Vi kan måle tiden og se det tidløse i gjenstander vi finner ute – i ting som har ligget i naturen i årtusener: steiner og skjell som er uforanderlige gjennom tiden. Vi kan betrakte treverk og rekved som også har en tidløs eksistens ved sin tilhørighet og stadige gjenfødelse og omforming i naturen og i kunstnerens hender. Forent med disse materialene bruker Ingunn Utsi metall og pleksiglass, og så: ”Hendene mine kommer ut med noe jeg selv ikke vet hva er”.
 
Verkene dveler ved det varige som en motvekt mot øyeblikkets oppjagede stil, stress og forgjengelighet. De viser også til forhold mellom mennesker – til det konstante og tidløse i mennesketilværelsen. Noen gjør mer dramatiske erfaringer enn andre, men med de nyansene som dukker opp gjennom historien og tiden, er mellommenneskelige forhold alt i alt de samme til alle tider. Dette er noe av det Ingunn Utsi ønsker å formidle med denne utstillingen, «Áiggihis áigi»/«Tidløs tid».
 
Det er ikke første gang Ingunn Utsi viser en utstilling med et klart tema. I 2004 hadde hun en utstilling på Nordkappmuseet kalt «Ráját»/ «Grenser». Om denne utstillingen het det: ”Hun overrasker hver gang med noe nytt, samtidig som man aldri er i tvil om at det er Ingunn Utsi som står bak. Hun kombinerer et utsøkt håndverk med en frodig og original fantasi. Skulpturene er klare og sterke, samtidig som de er fulle av underfundigheter og hemmeligheter”. Samme år utgav Nordkappmuseet en bok om Ingunn Utsi og hennes kunst, og hun fikk også Nordkapp kommunes kulturpris.
 
Ingunn Utsi er født i 1948, bosatt i Repvåg i Finnmark, og siden utdannelsen ved Kunstskolen i Trondheim på 1970-tallet, har hun hatt en rekke egne utstillinger og deltatt i flere gruppe- og kollektive utstillinger og har også profilert seg som samisk kunstner på store utstillinger utenlands. En rekke av hennes verker er innkjøpt av offentlige instanser i Norge og Sverige, og hun har hatt store utsmykningsoppdrag på skoler og institusjoner i Nord-Norge, Trøndelag og Svalbard. Hun har også utført bokillustrasjoner og vært formgiver av forskjellige priser.

Aktiviteter

Levert av WebSite AS