Du er her:
 • Om oss
 • Om oss

  Kunstforeningen er en viktig arena for formidling av kunst og kulturopplevelser til befolkningen, og vi arbeider med å vise frem et bredt spekter av kunstuttrykk og å stimulere den estetiske tenkninga hos både unge og gamle. Vi mener at et rikt kulturliv fremmer bolyst og gir økt trivsel i lokalsamfunnet vårt.
   
  Alta Kunstforening er frivillig organisasjon som ble stiftet den 10.november 1967. Foreningen er tilsluttet et nasjonalt nettverk av kunstforeninger i Norske Kunstforeninger og vi har et godt samarbeid med SKINN (Se Kunst i Nord-Norge).
   
  Alta kunstforening har 85 betalende medlemmer. Vi vil at så mange som mulig skal få se utstillingene, og vi praktiserer derfor gratis inngang på alle utstillinger. Vakter til utstillingene og hjelp til opphenging rekrutteres fra medlemsmassen, som alle bidrar gratis.
   

  Alta Kommune er en viktig samhandlingspart for oss, blant annet stiller de lokaler til rådighet i Hesteskoen 2, underetasjen. Kulturtiltaket Den Kulturelle Skolesekken, gir skoleelever muligheten til å få oppleve kunst i ulike former under kyndig veiledning av en kunstformidler.

  Eldrekafé
  Vil vi gjerne at de eldre skal få muligheten til å besøke utstillingene, og fra starten av 2012 har vi arrangert eldrekafé en formiddag ved hver utstilling. Da får vi besøk fra eldrehjem i kommunen gjennom Den Kulturelle Spaserstokken, som organiseres av Alta Frivillighetssentral.
   
   

  Styret, 2012

   

   

   

  Aktiviteter

  Levert av WebSite AS