Den 67.Nordnorske Kunstutstilling

30.november - 08.desember

21 kunstnere

25 verk

 

Medvirkende kunstnere:

Sonja Siltala, Frank Ludvigsen, Arne Pedersen, Elisabet Alsos Strand, Roald E. Hansen, Kamilla S. Mathisen, Ann Kristin Einarsen, Hans Ragnar Mathisen, Johannse Seines Svendsen, Ragnhild Lie, Hedvig Biong, Pia Henriksen, Kunstrevyen, Mika Gaunitz Renard, Guttorm Glomsås, Lisbeth Johnansen Sjøvoll, Solbjørg Hansen, Ingri Haraldsen, Berit Oksfjellelv og Eva Bakkeslett

Den Nordnorske Kunstutstilling er en landsdelsutstilling med lange tradisjoner. Den har som formål å
gi samtidskunsten en arena for nyetablering og nyutvikling. Utstillingens formål er å tilrettelegge for
at flest mulig skal ha muligheten til å oppleve samtidskunst i sitt nærmiljø. Vandreutstillingen skal
besøke 11 steder i Nord-Norge i perioden 10. januar – 8. desember.
Turneen støttes av Nordland Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune og Finnmark Fylkeskommune.
Fraktstøtte fra Norske Kunstforeninger.
Vel møtt til Den 67. Nordnorske Kunstutstilling!

PRESSEMELDING
Bodø 7.januar 2013

Den 67. Nordnorske Kunstutstilling 2013
Juryen til Nordnorsken har vært samlet i to omganger, 17. - 19. september og 5. - 7. november
2013. Det har som tidligere vært fri innsendelse og juryen har vurdert hvert enkelt verk
individuelt. I år var det totalt 178 (95) søkere med til sammen 417 (237) verk. Av disse kom 30 (45)
kunstnere og 50 (68) verk videre til 2. juryering. Den endelige utstillingen består av 21 (28) kunstnere
med 25 (31) verk. Av disse er det 9 debutanter (2012: 14). Tall i parentes gjelder forrige år.
Uttalelser fra juryen: Utgangspunktet for juryens arbeid har først og fremst vært det noe ulne begrepet
faglig kvalitet. Vi har i betryggende grad, uten å sette ord på det, vært enige om hva denne kvaliteten
er og tatt valg med utgangspunkt i det. Hvert enkelt verk har blitt vurdert for seg. Ut av dette kom den
uforutsigbare variasjonen i uttrykk som en landsdelsutstilling forventes å ha. Men da vi så resultatet av juryeringens andre runde, kunne vi allikevel ane konturene av et zeitgeist eller kanskje snarere et slagsnarrativ i utstillingen. Mange av verkene synes å ha et slags uutalt slektskap med hverandre. Om dettespringer ut av juryens eller søkermassens kollektive psyke skal jeg ikke sette meg til doms over, mennoe er det. Jeg liker det, for til syvende og sist er det jo det en bra kollektiv utstilling skal oppnå:enkeltverkene styrkes gjennom kommunikasjon med hverandre.
Tom S. Kosmo

JURYENS PRIS
Juryens pris går i år til Hedvig Biong for hennes billedserie Om å gjøre andre vondt. Serien som bestårav malerier og tegninger gjorde inntrykk på juryen allerede fra første omgang av juryeringen, og blebare forsterket gjennom presentasjon og nærmere ettersyn i andre omgang. Verket strekker seg ut overdet man forventer av maleri generelt og figurasjon spesielt. Bildeserien virker som utsnitt av enhistorie man aldri får fullt grep om, med sine spor etter mennesker i grå og tidløse interiører. Tydeligefotografiske virkemidler antyder distanse, men også troverdighet. Et urovekkende forløp kan anesmellom øyeblikksbildene Biong har valgt å vise oss. Malerisk styrke og særpreg, selvtillit i valg avmaterialer og en subtil bruk av narrative virkemidler overbeviste juryen om årets prisvinner.
Juryen har bestått av følgende fire medlemmer: Vilde Salhus Røed (Bergen), Tom S. Kosmo (Bergen),
Ingunn Moen Reinsnes (Vesterålen) og Kristin Tårnes (Tromsø)
De antatte kunstnerne og deres bosted eller tilhørighet i Nord-Norge;
Nordland: Kamilla S. Mathisen (Sørfold), Elisabet Alsos Strand (Mo i Rana), Ann Kristin Einarsen
(Narvik), Frank Ludvigsen (Bodø), Johanne Seines Svendsen (Gimsøystrand), Ragnhild Lie (bor i
Stamsund), Hedvig Biong (studert i Kabelvåg), Pia Henriksen (tilknyttet utdanningen i Kabelvåg),
Kunstrevyen (Ragnhild Lie, Vibeke Steinsholm og Anki Gerhardsen (vikar for Kristin Jørgensen),
Nordland), Mika Gaunitz Renard (Sortland), Guttorm Glomsås (studerer i Kabelvåg), Lisbeth
Johansen Sjøvoll (Vågan), Arne Pedersen (Bodø), Ingri Haraldsen (Alstadhaug), Berit Oksfjellelv
(Hemnes), Eva Bakkeslett (Steigen)
Troms: Roald E. Hansen (Tromsø), Hans Ragnar Mathisen (Tromsdalen)
Finnmark: Solbjørg Hansen (Vadsø/Kirkenes), Sonja Siltala (Vadsø)

Aktiviteter

Levert av WebSite AS